Proje Referans Numarası: 2011-1-HU1-GRU06-03650-2

İçerik PDF Yazdır e-Posta
Change Font Size:

Yaşlı nüfüs Avrupa Birliği’nin öncelikli konu alanlarından biridir. İlerleyen yaşla birlikte oluşan beklentilere bağlı oalarak ve Avrupa Birliği nüfusun çok sayıda artan doğum oranlarından dolayı yaşlanma insanlar yada yetişkinlerin iş gücünde yaşlanmasının yanında fırsatlarda sunar. Sadece pazarlarda değil aynı zamanda toplumda da bunun sonuçları ortadadır.Avrupa Birliğinin daha büyük bir toplum yaratma çabalarına rağmen nesiller arasında büyüyen bir fark oluşmaktadır.Bu fark ICT üzerinde ve alanında yetersiz edinimlerden kaynaklanmaktadır.

population-pyramids

Bugünlerde bilgi kaynakları ve bilgi değişimleri baskın şekilde ICT araçları kullanarak ve onları bilgi ağı olarak paylaşarak yeni edinme şekilleri oluşmaktadır.Genç nesiller ICT yi kullanırken,45 yaş üstü insanlar ICT araçlarını pek kullanmamaktadırlar ve bu insanlar kendi yaşamlarında bu araçları kullanmayarak motive olamamaktadırlar.Bir çok kez bu neden onları kendi hayatlarında bilgisayarı veya diyer araçları kullandırmaya motive etmektedir. Sonuç olarak git gide gelişen nesil farklılığından dolayı bu proje onların bilgi teknolojileri yolunda şu bilgileri edinmelerini sağlar 1.Yerlerşik yaşam tarzına uyma mücadelesi eder ve aktif yaşam yolları sunar 2.Sosyal bağlamda yeni yollar yaratır 3.Resmi olmayan yeni öğrenme yolları sunar 4.Uluslar arası ve Avrupa Birliğin deneyimlerini paylaşmalarını sağlar 5.Elde edilen bilgilerin daha aktif hale gelmesi ve yaratıcı olması için fırsatlar sunar

 

ey banner en