Proje Referans Numarası: 2011-1-HU1-GRU06-03650-2

Hedefler PDF Yazdır e-Posta
Change Font Size:

Bu projenin ana hedefi ICT alanında bilgi edinmek, 45 yaş üstü insanların güçlendirerek katılımcıların ve partnerlerin deneyimlerin ve bilgilerini kazanarak daha aktif bir yaşam sunmaktır.


Projenin Genel Hedefleri:
groups

- Hedef grupların ihtiyaçlarının araştırmak

- 45 yaş üstü insanların ICT hakkında yeni bilgiler öğrenmesinin sağlamak

- ICT kullanarak hayat şartlarının iyileştirmek

- Nesiller arası farkı yok etmek

- Partnerler ve katılımcılarının deneyimlerini paylaşmak

 

Ortakların somut hedefleri:
partnership

1) 45 yaş üstü yetişkin kullanıcıların ihtiyaçlarının araştırmak.

2) Sağlık teşviki ICT ve yetişkin eğitimi alanında uzmanlık kazanmak için yeni eğitim yollarının araştırmak.

3) Proje ortaklarının uzmanlık ve bilgilerini paylaşmak.

4) 45 yaş üstü insanlara geocaching yeni ICT öğrenme yolu olan yeni eğlenceli olan araştırma yolunu öğrenmesine fırsat tanımak.

5) Geleneksel öğrenme yolların yanında sosyal ağlar oluşturarak yeni toplulukları inşa etmek ve güçlendirmek.

6) Kuşaklar arası farklılıklar arasında köprü kurmak.

7) Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması.

8) Gerekli kişileri kabul ederek projenin gelecek etkinliklerini değerlendirmek.

 

Projenin aradığı sorular şunlardır: 1) 45 yaş üstü yetişkinlerin yoğun olarak ICT araçlarının kullanmaları için engeller nelerdir? 2) ICT öğretim yollarının eğlenceli ve gayri resmi olarak yetişkinlere öğretmek için yüksek motivasyon gücü olabilir mi? 3) Online sosyal ağ sistemleri hedef kitlenin sosyal entegrasyonunu destekleyecek mi ? 4) Kuşaklar arası boşluklar yeni yaklaşımlar uygulanarak azalabilir mi?

 

ey banner en